Skip to main content

Ert problem blir vårt problem att finna en optimal lösning på

Specialister på fastighetsrätt med särskild inriktning på samfälligheter, gemensamhetsanläggningar, enskilda vägar, bostadsrätt, föreningsrätt och jaktjuridik.

Specialister inom

Enskilda vägar

Vi har lång och bred erfarenhet av all juridik kopplad till enskild väghållning

Fastighetsrätt

Servitut, fel i fastighet, VA, oavsett fråga vänd dig till oss för råd och hjälp

Föreningsrätt

Samfällighetsföreningar, bostadsrättsföreningar, ekonomiska föreningar eller ideella föreningar ingen fråga är oss främmande

Gemensamhetsanläggningar

Vi kan gemensamhetsan-
läggningar; vägar, VA, grönområden, bryggor mm.

Aktuellt

Välkommen Christian Lundin, vår nya medarbetare direkt från Stockholms Universitet.

Verksamheten

Med utgångspunkt från vårt kontor i Stockholm hjälper vi klienter i hela landet.

OM OSS

Vi ger ditt ärende full upp­märksam­het

Vår verksamhet är koncentrerad till fastighetsrätt och föreningsrätt med specialistkompetens inom enskilda vägar, bostadsrätt, jaktjuridik och samfällighetsfrågor. Rådgivning och uppdrag förekommer även inom andra rättsområden.

OM OSS

Vi ger ditt ärende full upp­märksam­het

Vår verksamhet är koncentrerad till fastighetsrätt och föreningsrätt med specialistkompetens inom enskilda vägar, jaktjuridik och samfällighetsfrågor. Rådgivning och uppdrag förekommer även inom andra rättsområden.

Advokat Uno Jakobsson

Verksam på advokatbyrå sedan 1995.

Bred kunskap om föreningsrätt specialiserad på enskilda vägar, bostadsrätt, samfälligheter, gemensamhetsanläggningar samt vatten- och avloppsfrågor

Erfarenhet från tvister inom entreprenad, skadestånd, fel i fastighet m.m.

Uppdrag som boutredningsman och skiftesman, bred erfarenhet av arvs- och gåvorätt.

Sedan 2011 Ordförande i Riksförbundet Enskilda vägar.

070-735 87 56
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Advokat Uno Jakobsson

Verksam på advokatbyrå sedan 1995.

Bred kunskap om föreningsrätt specialiserad på enskilda vägar, samfälligheter, gemensamhetsanläggningar samt vatten- och avloppsfrågor

Erfarenhet från tvister inom entreprenad, skadestånd, fel i fastighet m.m.

Uppdrag som boutredningsman och skiftesman, bred erfarenhet av arvs- och gåvorätt.

Sedan 2011 Ordförande i Riksförbundet Enskilda vägar.

070-735 87 56
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Advokat Håkan Weberyd

Tidigare chefsjurist och generalsekreterare i Svenska Jägareförbundet.

Bred kunskap om föreningsrätt, specialiserad på enskilda vägar, samfälligheter, gemensamhetsanläggningar samt frågor kopplade till jakt och vapen.

Erfarenhet från tvister inom entreprenad, skadestånd, fel i fastighet m.m.

0725-18 8331
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Advokat Håkan Weberyd

Tidigare chefsjurist och generalsekreterare i Svenska Jägareförbundet.

Bred kunskap om föreningsrätt, specialiserad på enskilda vägar, samfälligheter, gemensamhetsanläggningar samt frågor kopplade till jakt och vapen.

Erfarenhet från tvister inom entreprenad, skadestånd, fel i fastighet m.m.

0725-18 8331
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Jur kand Fredrik Silverberg

Tidigare rådgivare på den rikstäckande organisationen Bostadsrätterna.

Gedigen kunskap om bostads- och hyresrätt samt föreningsrätten i stort. Och nu erfarenhet av samfälligheter och gemensamhetsanläggningar.

0790-06 81 30
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Jur kand Fredrik Silverberg

Tidigare rådgivare på den rikstäckande organisationen Bostadsrätterna.

Gedigen kunskap om bostads- och hyresrätt samt föreningsrätten i stort. Och nu erfarenhet av samfälligheter och gemensamhetsanläggningar.

0790-06 81 30
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Konsulter

Advokatbyrån samarbetar med en av landets mest erfarna förrättningslantmätare, Hans Rosén, och flera duktiga vägtekniker, vilket möjliggör fullservice i förrättningsfrågor, utredningar och överklaganden av lantmäteriavgöranden samt utredningar om vägskador.

Konsulter

Advokatbyrån samarbetar med en av landets mest erfarna förrättningslantmätare, Hans Rosén, och flera duktiga vägtekniker, vilket möjliggör fullservice i förrättningsfrågor, utredningar och överklaganden av lantmäteriavgöranden samt utredningar om vägskador.

Samarbeten

Kontakta oss

Optimus advokatbyrå                                 08-718 36 00
Östermalmsgatan 87 A
114 59 Stockholm

Advokat Uno Jakobsson                              070-735 87 56
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Advokat Håkan Weberyd                             0725-18 8331
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Jur kand Fredrik Silverberg                          0790-06 81 30
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.